Όροι Αγορών

 

Άρθρο 1

Τιμές  

Οι τιμές που εμφανίζονται στον e-shop είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρους με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία παραγγελίας. Όποιες αλλαγές στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ μπορούν να εφαρμοστούν στις τιμές των προϊόντων. η Gokids διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές της οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση ότι μόνο οι τιμές που εμφανίζονται στον κατάλογο κατά την ημέρα της παραγγελίας θα ισχύουν για τον αγοραστή, εκτός περιπτώσεων λάθους συστήματος. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν την αποστολή ή την συναρμολόγηση.

 Άρθρο 2

Φόροι  

Στις αναγραφόμενες  τιμές  συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι για αποστολές  εντός  Ευρώπης. Για αποστολές εκτός Ευρώπης  στείλτε μας  e-mail στο [email protected]  και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν επιπλέον  φόρους στην δική σας  χώρα.

 Άρθρο 3

Τρόπος Πληρωμής  

Πληρωμή γίνεται με κάρτα  ή Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μεταφορά  σε τραπεζικό λογαριασμό

Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με προκαταβολή το 50% της αξίας των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι ετοιμοπαράδοτα. Η εξόφληση της παραγγελίας( η πληρωμή του υπoλοίπου ποσού) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ημερών που αναφέρονται στον χρόνο παράδοσης. Θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό εξόφλησης στο [email protected] ώστε να προχωρήσει η αποστολή της παραγγελίας σας από τις αποθήκες μας.

Οι αγοραστές που επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν στη διεύθυνση www.gokids.gr θα πρέπει να  :

 • Συμπληρώσετε τη φόρμα ταυτότητας, παρέχοντας όλες τις ζητούμενες πληροφορίες
 • Ελέγξτε τη παραγγελία και τα στοιχεία αυτής
 • Πραγματοποιήστε την πληρωμή υπό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
 • Επιβεβαιώστε την παραγγελία και την πληρωμή. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή αυτών των on-line όρων και προϋποθέσεων πώλησης, αναγνώριση της διαβάσεώς τους και παραίτηση από οποιουσδήποτε άλλους όρους πώλησης ή άλλους όρους.

Όλα τα δεδομένα και η επιβεβαίωση θεωρούνται απόδειξη της συναλλαγής. Η επιβεβαίωση θεωρείται υπογραφή και αποδοχή των πραγματοποιούμενων συναλλαγών.

Η επικύρωση από μέρους του αγοραστή της παραγγελίας θεωρείται ως αποδοχή αυτών των on-line γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης χωρίς επιφύλαξη. Τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα πληρωμών θεωρούνται απόδειξη των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία ανά πάσα στιγμή σε χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών μετά της παραγγελίας. Πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει την Go Kids για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση παραγγελιοληψίας.

Για να γίνει αυτό, ο Αγοραστής μπορεί: Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο τμήμα After Sales Support 210 4253200 ή να αποστείλει σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected] για να δηλώσει την απόφασή του να ακυρώσει την παραγγελία του. Ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο για την ακύρωση αυτή.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής θελήσει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά το χρονικό διάστημα των 3 εργάσιμων ημερών γίνεται δέσμευση του ποσού εγγύησης δηλαδή του 40% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, εφόσον το προϊόν αποτελεί επιλογή του πελάτη, ειδική κατασκευή και έχει ξεκινήσει η παραγωγή του προϊόντος.

Για να γίνει αυτό, ο Αγοραστής μπορεί: Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο τμήμα After Sales Support 210 4253200 ή να αποστείλει σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected] για να δηλώσει την απόφασή του να ακυρώσει την παραγγελία του. Ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο για την ακύρωση αυτή.

Επιστροφή παραγγελίας

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει την παραγγελία του εφόσον αφορά ειδικό προϊόν δηλαδή προϊόν ειδικής κατασκευής. Ο Αγοραστής μπορεί να επιστρέψει την παραγγελία του εφόσον η συσκευασία μείνει ανέπαφη.

Για να γίνει αυτό, ο Αγοραστής μπορεί: Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο τμήμα After Sales Support 210 4253200 ή να αποστείλει σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected] για να δηλώσει την απόφασή του να επιστρέψει την παραγγελία του.

Η Gokids δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετα έξοδα για το κόστος επιστροφής 30,00 εντός Αττικής ή τα έξοδα του εξωτερικού πρακτορείου εκτός Αττικής.

Άρθρο 4 

Εγγύηση Παραλαβής

Η Gokids είναι υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα των αγαθών των καταναλωτών ( των εμπορευμάτων) που πωλούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα του ελληνικού αστικού κώδικα. Η δήλωση των ελαττωμάτων γίνεται εντός 10 ημερών από την αποστολή – παράδοση της παραγγελίας. Ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος χαρακτηριστικά σχετικά με την παραγγελία ή ελαττώματα κατά την μεταφορά και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

Ο Αγοραστής μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στο τμήμα After Sales Support 210 4253200 ή να αποστείλει σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected] Ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις για τυχόν ελαττώματα συμμόρφωσης για τα εμπορεύματα. Για λάθος χαρακτηριστικά προϊόντος μπορεί να γίνει αλλαγή προϊόντος ή επιστροφή. Τα πρόσθετα έξοδα επιβαρύνουν την Go Kids.

Εγγύηση Λειτουργίας

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να υποβάλει απαίτηση σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος για την συμπεριφορά του στο χρόνο θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο τμήμα After Sales Support 210 4253200 ή να αποστείλει σχετική αναφορά στο [email protected] ώστε να αποκατασταθεί ή να αντικαταστήσει το μέρος του εμπορεύματος και να αποσταλεί το ανταλλακτικό υπό τις προϋποθέσεις κόστους που καθορίζονται στο άρθρο του ελληνικού κώδικα καταναλωτών.

Η Gokids δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετα έξοδα εάν ο αγοραστής επέλεξε αποστολή με εξωτερικό πρακτορείο μεταφοράς.

Άρθρο 5

Μεταξύ της εταιρίας Gokids που θα καλείται εφεξής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και του πελάτη συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Τροποποίηση της παραγγελίας του πελάτη είναι δυνατή μόνο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της.

Η κυριότητα και νομή των εμπορευμάτων παρακρατείται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος.

Η εξόφληση αλλά και κάθε πληρωμή αποδεικνύεται μόνο με απόδειξη είσπραξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και η υπέρβαση του μέχρι εξήντα (60) ημέρες δεν καθιστά τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπερήμερο.

Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα των προϊόντων αλλιώς θεωρείται ότι παρέλαβε ανεπιφύλακτα.

Αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Αρμόδια για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα πώληση ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας

Άρθρο 6 – Οδηγίες Συναρμολόγησης

Όλα τα  τυποποιημένα προϊόντα  διαθέτουν οδηγίες συναρμολόγησης στα ελληνικά  ή στα αγγλικά. Για προϊόντα ειδικής παραγγελίας  οι οδηγίες συναρμολόγησης παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήσεως.

Άρθρο 7 – Παράδοση

Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 30 έως 40 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

*Εκτός του μήνα Αυγούστου, δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα και δύο εβδομάδες το Πάσχα όπου τα εργοστάσια είναι κλειστά.

Ημερομηνία παραγγελίας εννοείται η ημερομηνία πληρωμής. Η πληρωμή είναι έγκυρη είτε μέσω κάρτας (στο eshop ή σε φυσικό κατάστημα) είτε μέσω τραπέζης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπέζης (μεταφοράς ή κατάθεσης) θα πρέπει να στέλνεται με email το αποδεικτικό κατάθεσης αναγράφοντας το όνομα που έχει γίνει η παραγγελία. Η παραγγελία ενεργοποιείται από την ημερομηνία αποστολής της πληρωμής με email.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας  πριν την αποστολή της παραγγελίας σας για επιβεβαίωση στοιχείων.

Η Μεταφορά εντός Αθηνών είναι δωρεάν στο χώρο σας .

Εξαιρούνται :

1.  *Απομακρυσμένες περιοχές : Σαλαμίνα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Λαγονήσι,  Σούνιο, Λαύριο, Πόρτο Ράφτη, Κερατέα, Καλύβια, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Καπανδρίτι, Αυλώνας, Ωρωπός, Αίγινα, Αγκίστρι κτλ.

2.  Παραγγελίες μικρότερες των 120€ όπου το κόστος παράδοσης εντός Αττικής ανέρχεται στα 5,00 έως 10,00€ εξαρτάται το προϊόν.

Για παραγγελίες εκτός Αθηνών η μεταφορά είναι δωρεάν σε πρακτορείο επιλογής  σας  σε περίπτωση  που θέλετε να οργανώσετε μόνοι σας την μεταφορά  με δικό σας  πρακτορείο – μεταφορική εταιρεία και προγραμματίζεται καθημερινά 08:00πμ έως 4:00μμ.

Για αποστολή της παραγγελίας σας εκτός Αθηνών, ισχύουν οι παρακάτω τιμές για τα μεταφορικά έξοδα:

Ηπειρωτική Ελλάδα

 • Προϊόντα έως 2 κιλά – 10€
 • Από 2 έως 10 κιλά – 18.60€
 • Από 11 έως 40 κιλά – 37.20
 • Από 40 κιλά και πάνω – 62‬€

 

Νησιωτική Ελλάδα

 • Προϊόντα έως 2 κιλά – 10€
 • Από 2 έως 10 κιλά – 24.8‬0€
 • Από 11 έως 40 κιλά – 43.40
 • Από 40 κιλά και πάνω – 68.20

*Προσοχή οι αποστολές δεν μπορούν να γίνουν σε παραμεθόριες περιοχές, εκτός ορίων πόλεως.

 • Κατά την πληρωμή επιλέγετε εάν θέλετε να παραλάβετε την παραγγελία σας  από κάποιο κατάστημα  Go Kids  Athens στις ώρες καταστήματος που θα σας ενημερώσει το τμήμα παραδόσεων.
 • Κατά την Παράδοση υπάρχει δυνατότητα Συναρμολόγησης των προϊόντων, με κόστος 50€  για περιοχές εντός Αττικής.
 • Για περιοχές εκτός Αττικής δεν υπάρχει δυνατότητα συναρμολόγησης από την Go Kids Athens αλλά τα τυποποιημένα  προϊόντα διαθέτουν  οδηγίες συναρμολόγησης και μπορείτε να ζητήσετε να σας αποστείλουμε οδηγίες συναρμολόγησης και στις ειδικές κατασκευές.
 • Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την παράδοση των προϊόντων σας ή με κάποιο σέρβις καλείτε στο τμήμα παραδόσεων και After Sales Support στο 210 4253200.